Opublikowano: środa, 29, luty 2012

Uczniowie klasy psychologiczno-socjalnej mają możliwość poznać podstawy psychologii i socjologii i rozwinąć własne umiejętności interpersonalne. Program obejmuje też zajęcia praktyczne. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.) lub policealnych (pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun dziecięcy; to zawody przyszłościowe: zatrudnienie w nich rośnie w całej Unii Europejskiej). Program nauczania przewiduje naukę na poziomie rozszerzonym następujących przedmiotów kształcenia ogólnego:
•    WOS,
•    język angielski,
•    geografia,
•    historia i społeczeństwo,
•    ekonomia w praktyce.
W zakresie kształcenia psychologiczno-socjalnego wchodzą:
•    psychologia stresu,
•    praca socjalna,
•    podstawy pedagogiki,
•    psychologia zdrowia.

Prezentacja do pobrania (klik)