Opublikowano: piątek, 01, wrzesień 2017

 

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2018/2019

 

13 grudnia 2018 r. – ostateczny  termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach  najstarszych

14 grudnia 2018 r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych - koniec I półrocza dla klas najstarszych

17 stycznia 2019 r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum

18 stycznia 2018 r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza - koniec I półrocza

17 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

24 kwietnia 2019 r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

26 kwietnia 2019 r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

13 czerwca 2019 r. – ostateczny  termin wystawienia ocen końcoworocznych

14 czerwca 2019 r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

 

 

Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

2.11.2018

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 
 2.

9.01.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 3.

10.01.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 4.

2.05.2019

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 
 5.

6.05.2019

Egzamin maturalny z języka polskiego

 
 6.

7.05.2019

Egzamin maturalny z matematyki

 
 7.

8.05.2019

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 
 8.

17.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 9.

18.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 10.

21.06.2019

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 

 

Przydział imprez szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko i imię

Akademia/apel

Data

 1.

Monika Lepalczyk – Salem, Piotr Ołubek

Rocznice Wrześniowe

5.10.2018

 2.

Anna Olczyk, Anna Kosińska

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018

 3.

Agnieszka Szustak, Izabela Serwa, Marzena Sztuka, Krzysztof Woźniak

Święto Odzyskania Niepodległości

14.11.2018

 4.

Aleksandra Wieloch, Anna Gałka, Zbigniew Wróblewski

Wigilia Szkolna

21.12.2018

 5.

Marcin Bator, Sylwia Cichecka

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1.03.2019

 6.

Krzysztof Feja, Tomasz Just, Adam Koszacki

Zakończenie klas maturalnych

26.04.2019

 7.

Monika Grzelak, Renata Kucharska, Jolanta Wnykowicz

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2019

 8.

Izabela Walczak, Kamil Butienko

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019