TheGrue.org

Warsztaty profilaktyczne

Opublikowano: środa, 25, styczeń 2017 Administrator

        11 stycznia 2017r. pełnoletni uczniowie ZSP nr 2 w Koluszkach po raz kolejny uczestniczyli w „Spotkaniu z Wiedzą”, które odbyło się dzięki podpisanej współpracy ze Społeczną Akademią Nauk z Bełchatowa w 2013r.

   Tegoroczne warsztaty profilaktyczne były podzielone na trzy etapy: wykład poprowadzony przez podkom. mgr Mariusza Cieślaka na temat „Współczesne zagrożenia przestępczością w szkołach”, wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej oraz dyskusja grupowa.Podczas warsztatów przybliżono uczniom informacje dotyczące rozróżniania zachowań będących przejawem demoralizacji a popełnieniem czynu o skutkach karnych / przestępstwa, wykroczenia /, jak również możliwości zastosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich.

Podkom. mgr Mariusz Cieślak, omówił skutki prawne i społeczne dotyczące zagrożeń najczęściej występujących w środowisku szkolnym. Szczególną uwagę uczniów zwrócono na konsekwencje prawne za popełnione przestępstwa oraz skutki społeczne mające wpływ na przyszłość osób popełniających przestępstwa jak i ich ofiar.

Po „Spotkaniu z Wiedzą ” uczniowie potrafili dokonać rozróżnienia zachowań będących przejawem demoralizacji oraz czynów karalnych, posługiwać się prawidłową terminologią zawartą w ustawie, dokonać prawidłowej oceny zachowań o charakterze karalnym na konkretnych przykładach omówionych w trakcie spotkania, analizować sytuacje kryminogenne mogące wywoływać skutki prawne.

koordynator spotkania

Pedagog Cichecka Sylwia

-----------------------------------------------------------------