TheGrue.org

Wybierz zawód – wybierz naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Opublikowano: piątek, 17, czerwiec 2016 Administrator

                    Rozpoczął się gorączkowy okres dla uczniów kończących gimnazjum i ich rodziców w związku z trwającym od 1 do 22 czerwca naborem do szkół ponadgimnazjalnych. Wybór odpowiedniej szkoły średniej zapewnić ma dobre wykształcenie, a w konsekwencji łatwe znalezienie pracy po jej skończeniu. Szkołą ponadgimnazjalną na terenie Koluszek, która proponuje naukę w ciekawych zawodach , której absolwenci znajdują zatrudnienie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mieszczący się na ulicy Budowlanych 8.

W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się liceum ogólnokształcące oraz technikum. W liceum uczniowie mogą wybrać klasę policyjno – prawną lub psychologiczno – socjalną. Klasa policyjno – prawna jest objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Zajęcia takie jak: elementy działań prewencyjnych, wstęp do prawoznawstwa prowadzone są przez policjanta, uczniowie mają też lekcje samoobrony, organizowane są wycieczki na komendę, do szkół policyjnych, a umundurowani uczniowie uczestniczą w uroczystościach na terenie miasta ,m.in. w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Szkoła objęta jest także patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach współpracy organizowane są wycieczki na uniwersytet m.in. młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych dotyczących metod wykrywania przestępstw i identyfikacji przestępców czy warsztatach logistycznych polegających na rozwiązywaniu zadań praktycznych dotyczących transportu, przepustowości, dostaw. Na terenie szkoły gościliśmy pracowników uniwersytetu, którzy mówili na temat komunikacji interpersonalnej i wizerunku, a także odbył się wykład na temat „Patologie społeczne, a zjawiska przestępczości” prowadzony przez pracownika ze Społecznej Akademii Nauk z Bełchatowa, z którą również nawiązano współpracę.

W technikum młodzież ma do wyboru naukę na kierunkach: technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik logistyk.

     

Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb pracodawców i lokalnego rynków pracy szkoła współpracuje z zakładami z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: „SuperDrob”, Centrum Logistyczne LogiQ, a także z przedsiębiorstwami : „Indel”, „Onninen”, „Agat”.

Firma „SuperDrob ” objęła patronatem klasy technikum mechatronicznego. Młodzież była już na wycieczce w zakładzie w Łodzi. Uczniowie III klasy mieli w marcu praktyki zawodowe , a teraz w czerwcu przebywa na praktykach kolejna grupa uczniów III klasy technikum logistycznego. Ponadto, planowana jest w przyszłości realizacja wspólnych projektów, w tym unijnych, organizacja staży, imprez promujących szkołę i firmę, stworzenie systemu stypendialnego dla najlepszych uczniów.

Od wielu lat uczniowie klas technikum logistycznego odbywają praktyki zawodowe w zakładzie „Onninen” w Łodzi. Wielu z nich podejmuje potem pracę na okres wakacji lub po skończeniu szkoły na stałe zatrudniani są w centrach logistycznych. W tym roku od 1 do 30 czerwca swe praktyki 12 uczniów spędza w nowowybudowanym Centrum Logistycznym LogiQ mającym swą siedzibę w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na ulicy Nasiennej w Koluszkach . Trwają także rozmowy z przedstawicielami firmy „Agat” mające na celu współpracę w zakresie nauczania w zawodzie technik teleinformatyk.

Szkoła może poszczycić się dobrze wyposażonymi pracowniami zawodowymi, ma też uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a nasi nauczyciele są egzaminatorami w innych ośrodkach..

 -------------------------------------------------------------